lørdag 28. februar 2009

De nettfrelste og de andre

Mange jeg snakker med tror at det tar veldig lang tid å oppdatere seg på blogger, Facebook, Twitter osv. og synes at vi nettfrelste sløser bort tida. Jeg vil si det er omvendt. Når jeg kommer på jobb om morgenen, logger jeg meg på Netvibes og da tar det meg noen sekunder å skumme over siden for å finne ut hvem som har oppdatert bloggen sin, twitret og lagt ut nytt på Facebook. I samme slengen oppdateres jeg på siste nytt fra Aftenposten, VG, Dagbladet, Lierposten, Drammens Tidende og en del andre aviser, tidsskrifter og andre nettsider jeg følger. Alt samlet på én nettside, bare det nyeste vises og det beste av alt; det kommer til meg uten at jeg behøver å gjøre noen ting! Da Ingunn opprettet Del og bruk, visste jeg det med en gang. Da Sol Laastad hadde lagt ut et godt opplegg for dialektkunnskap på bloggen sin, kunne jeg dra nytte av det i klasserommet samme dag. Når Solhjell går på oppdagelsesferd i læreres bloggsfære, følger jeg nesten tastetrykkene hans. Når Marita er på kurs, sitter jeg så godt som ved siden av henne i kurslokalet og følger forelesningen. Dette er daglig kompetanseheving! Det er spennende og lærerikt. Dessuten åpnes klasseromsdørene på vidt gap; vi ser hva andre driver med. Det skaper refleksjon rundt egen praksis, gir mange ideer til nye arbeidsmetoder og utfordrer meg i forhold til åpenhet om det jeg foretar meg i klasserommet selv.

Skillet mellom det private, det offentlige, jobb og fritid er mer uklar enn noen gang, synes jeg, - for meg er det positivt. Arbeidsdagen min har alltid vært lang, men nå er det mindre frustrerende enn før. En av grunnene er at det er så enkelt å holde seg oppdatert, en annen grunn er at det ikke lenger er like stort behov for å finne felles tid på arbeidsplassen til å møte kollegaer for å diskutere oppgaver osv. Det kan vi enkelt gjøre via chattekanaler, googledokumenter osv. Alle som har forsøkt å finne et møtetidspunkt som passer for tre til fire personer, vet at det kan være litt av et puslespill. Noen av møtene kan med fordel kuttes ned til nettsamtaler.

Jeg opplever at det er i ferd med å bli et stort gap mellom de som underviser tradisjonelt og de som bruker nettet aktivt i løpet av arbeidsdagen, lager nettbaserte opplegg og holder seg oppdaterte om IKT og læring. Jeg mener absolutt ikke at tradisjonell klasseromsundervisning er dårlig, ofte er den veldig bra, men det handler om forståelsen mellom aktørene på skolearenaen. Dette er et område jeg mener bør få større fokus.

2 kommentarer:

kirsle sa...

Veldig godt innlegg! Jeg hører ofte de samme kommentarene, og erfarer også at det er kjapt gjort å holde seg oppdatert - vel og merke innenfor "mitt" bloggmiljø. Det er en stimulerende måte å jobbe på, som flere vil oppdage etter hvert.

Lill-Tove Rype sa...

Ja, jeg er også sikker på at det kommer til å bli mange flere lærerblogger. Så spennende dette er!