lørdag 24. januar 2009

Om å være digital

Ikke alle er like overbeviste om at blogging og annen bruk av nettet er så nyttig for elevene. Jeg tror mye av dette skyldes at en ikke vet nok om hvilke muligheter som ligger her. Da jeg startet med blogging, syntes jeg det var skummelt. Det synes jeg fremdeles. Men jeg synes også det er viktig at jeg som lærer i videregående skole faktisk bruker det verktøyet jeg forventer at elevene mine skal mestre. Noen av dem er veldig flinke, men det er også mange som ikke kan bruke nettet på en fornuftig måte. Alle kan google, skrive mail og være på Facebook, men ikke alle kan lage presentasjoner med for eksempel pekere, videoinnslag og musikk. Og mange strever med å sortere all informasjonen de får, noe som selvfølgelig handler om at de ikke kan søke på riktig måte. Mange synes også det er vanskelig å fokusere på arbeidsoppgaver når Facebook og Youtube er et tastetrykk unna. Det er også noe en må lære. Løsningen er i alle fall ikke, etter min mening, å blokkere disse nettsidene for elevene, men å introdusere dem for sider de kan ha nytte av, både når det gjelder IKT og skolefagene. Dette får jeg god hjelp til av de mange dyktige bloggerne som skriver om IKT og skole. Klikk deg inn på hjemmesidene til de som står oppført på blogglista mi; de har vært til stor inspirasjon for meg og vil helt sikkert være det for deg også!

1 kommentar:

June sa...

Interessant lesning om blogging. Jeg er helt enig med deg at løsningen et ikke å blokkere nettsider.