torsdag 19. juni 2008

Mine digitale ferdigheter

Dette skoleåret har jeg vært like mye elev som lærer. Ansvar for egen læring har vært mottoet, og gjennom prøving og feiling i sene nattetimer har jeg tilegnet meg kunnskap som jeg ikke hadde drømt om da skoleåret startet. Drivkraften har vært gleden ved å oppdage stadig nye måter å bruke nettet på. Jeg er evig takknemlig for at jeg har fått være blindpassasjer på blogger og andre nettsteder der kunnskapsnivået har vært høyt når det gjelder IT og skole. Blant annet står jeg i takknemlighetsgjeld til dyktige kollegaer på St. Hallvard videregående skole, Liv og Marita, og til bloggerne Leif Harboe, Albertine Aaberge, Ingunn Kjøl Wiig og Jan-Arve Overland. De fleste av dem er også flittige brukere av Twitter, og det er faktisk ved å følge lenker på Twitter at jeg har tilegnet meg mange av de digitale ferdighetene jeg har i dag. Måtte solen følge disse entusiastene gjennom hele sommerferien!

Ingen kommentarer: